EGR

Pakokaasun takaisinkierrätys eli EGR-venttiili tulee sanoista Exhaust Gas Recirculation.
Venttiili tehtävänä on kierrättää osa pakokaasuista uudelleen poltettavaksi sylintereihin ja näin pienentää partikkeleita, jotka DPF ottaa omalla toiminnallaan talteen ja polttaa ne.

EGR-venttiili voi olla ohjattu alipaineella tai sähköisesti, joista jälkimmäinen on tarkempi sekä nykyautoissa käytetty malli. EGR-venttiili säätelee saapuvan pakokaasun määrää imusarjan paineen mukaan.

EGR-järjestelmän toimiessa oikein sylinterien täyttöaste huononee, koska imuilman sekaan sotketaan kuumaa ja palamiskelvotonta pakokaasua ja tämän takia takaisinkierrätetty pakokaasu hidastaa uuden seoksen palamista ja vie tilaa palamiskykyiseltä seokselta. Tämä aiheuttaa moottorin tehonlaskua ja lisää polttoainekulutusta.

EGR:n ongelmat: Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä karstoittaa ajan mittaan imusarjan, jolloin tarvittava ilmamäärä pienentyy ja laskee moottorin tuottamaa tehoa. EGR-venttiilin isoimmat ongelmat johtuvat venttiilin jumiutumisesta, jolloin se jää ns. vuotamaan pakokaasua imusarjaan, vaikka sen pitäisi mennä kiinni.

ERG-optimoinnilla saavutetaan parempi seos suhde moottoriin ja näin ollen myös taloudellisuutta.

(ei tieliikennekäyttöön)